Ceny znaleckých posudků

Vyúčtování znaleckých posudků a odhadů je účtováno induviduálně dle cen smluvních s přičtením úhrady znalcem vynaložených nákladů (například dopravné, kopírovací práce, poštovné aj.).

Odměna za vypracování se stanoví smluvní cenou v závislosti na složitosti posudku, termínu vyhotovení, úplnosti podkladů (nebo nutnosti jejich opatření), na typu posudku/odhadu (adminitrativní, tržní, kombinace) atd.

Příklady některých orientačních cen za znalecký posudek :

 •  
rodinný dům, rekreační chalupa   4 500 Kč až 7 000 Kč
 •  
byt  2 500 Kč až 4 000 Kč
 •  
rekreační a zahradní chata  3 500 Kč až 6 000 Kč
 •  
pozemek  1 200 Kč až 2 000 Kč
 •  
ocenění věcného břemene 1 500 Kč až 3 000                             

Uvedené příklady jsou pouze orientační. Při zpracování aktualizace mého vlastního posudku může být uplatněna sleva do výše 30 % z ceny ZP. U posudků se složitějším zadáním, jako např.bytové domy, velké budovy a haly, komplety ocenění více pozemků, složitější věcná břemena apod., se cena posudku stanovuje vždy dohodou. 

Vyúčtování znaleckého posudku vypracovaného na základě vyžádání soudu je upraveno zákonem o znalcích a tlumočnících. Odměna se stanoví hodinovou sazbou podle stupně odbornosti potřebného k provedení úkonu a podle množství účelně vynaložené práce (současná běžná sazba za 1 hodinu práce činí 300 Kč). Znalec má rovněž právo na náhradu nákladů, které účelně vynaložil v souvislosti se zpracováním posudku. Obdobně se postupuje při vyúčtování ZP například různým státním orgánům (Policie ČR aj.).

Jsem fyzická osoba a nejsem plátcem DPH (daň z přidané hodnoty neúčtuji).

SOUDNÍ ZNALEC
CENY A ODHADY NEMOVITOSTÍ +420 725 919 666

Soudní znalec Ing.Tomáš Doležal

 • v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, jmenovaný předsedou Krajského soudu v Hradci Králové dekretem č.j. Spr.2254/90 ze dne 26.4.1991.

razitko znalce

Oceňování nemovitostí v celé ČR, zejména v těchto městech a přilehlých obcích:

 • Hradec Králové
 • Praha
 • Pardubice
 • Chrudim
 • Trutnov
 • Jičín

 

2013 © Ing. Tomáš Doležal | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz